Zajęcie rachunku bankowego przez komornika w skutek egzekucji komorniczej to jedno z najczęstszych “utrapień” dłużnika. Komornik poprzez system OGNIVO powiadamia Banki, aby zajęły wszystkie rachunki Dłużnika w danym Banku. Czy istnieje Bank do którego komornik nie ma dostępu? Odpowiedź jest prosta – nie. Komornik może zająć każdy rachunek bankowy o którym wie. Komornik podczas egzekucji komorniczej powiadamia dłużnika o konieczności wysłania do kancelarii komorniczej oświadczenia majątkowego, w którym musi (pod rygorem grzywny) zgodnie z prawdą informacje o posiadanych ruchomościach, nieruchomościach i właśnie wszystkich rachunkach bankowych. Komornik otrzymuje takie informacje także od Urzędu Skarbowego oraz ZUS.

Rachunki w SKOK nie są w systemie OGNIVO, ale jak już wcześniej wspomnieliśmy, jeżeli będziemy musieli wysłać komornikowi oświadczenie należy w nim podać rachunki SKOK, które potem zostaną zajęte.

Kwota wolna od zajęć komorniczych od września 2017 roku: osobie pracującej na pełen etat może zająć maksymalnie 50% z zastrzeżeniem iż minimalna kwota do dyspozycji przez dłużnika to 2000zł brutto (1459zł), więc jeżeli zarabiasz min. krajową komornik nic nie będzie mógł zabrać (jedynie środki ponad tę kwotę); zajęcie rachunku bankowego: kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym to 1500zł i ta kwota jest odnawialna co miesiąc, a niewykorzystana kwota w danym miesiącu nie przechodzi na kolejny, kwota wolna 1500zł odnawia się z 1. dniem każdego miesiąca. Możesz swobodnie korzystać ze swojego rachunku do tej kwoty tj. wypłacać w kasie/bankomacie, płacić kartą, wykonywać przelewy itp. wszelkie kwoty powyżej 1500zł są przelewane na konto komornika.